چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٤٠٣
صفحه اصلی > اخبــــــــار 


  چاپ        ارسال به دوست

پروژه زيرسازي نرم افزاري ايمن و مديريت شبكه راه آهن جمهوري اسلامي ايران

پروژه جامع « طراحی, خريد, پياده سازی وپشتيبانی زير سازی نرم افزاری ايمن و مديريت شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ايران»

قرارداد اين پروژه در تاريخ 15/11/85 فی ما بين شرکت مشاورين پارس سيستم و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران (پس از برگزاری 2بار مناقصه طی 7 ماه که نهايتاً به برنده شدن اين شرکت انجاميد ) منعقد شد.

مدت زمان اجرای پروژه 12 ماه و شروع به کار پيمانکار نيز ازهمان تاريخ عقد قرارداد بود.

 

کلياتی در خصوص پروژه:

راه آهن جمهوری اسلامی ايران دارای يک شبکه بررسی در کل کشور است تمرکز عمده اين شبکه در شهر تهران می باشد که اغلب ساختمانهای اين سازمان را به يکديگر متصل نموده است. بستر عمومی اين شبکه فيبر نوری بوده و از تکنولوژی های متفاوت به عنوان کانال ارتباطی افزونه استفاده شده است.

راه آهن درنظر داشت با اجرای اين پروژه به زير ساختی واحد, استاندارد, مديريت پذير, يکپارچه و ايمن دست يابد.

اين پروژه جامع دارای چندين پروژه ديگر با هدف ايجاد زير ساخت نرم افزاری امن شبکه راه آهن بود که کليات اين پروژه عبارت است از:

1- طراحی پياده سازی سرويس دهنده های زير ساختی مايکروسافتی ( NTP- WINS - DHCP- PNS ACTIVE DIRECTORY ) برای کليه شبکه های محلی

2- ارائه طرح مهاجرت ( MIGRATION PLAN) کليه ايستگاههای کاری به يک بستر واحد و پياده سازي آن.

3-طراحی و پياده سازی سرويس های امنيتی زير ساخت نرم افزاری ( WSUS -CERTIFICATE - SERVER - IPSCC )

4- پشتيبانی از زيرساخت نرم افزاری ايجاد شده در سطح سرويس دهنده و ايستگاههای کاری برای کليه شبکه های محلی

5- ايجاد بستر مديريت زيرساخت شبکه دسترسی و بهينه سازی آن و پشتيبانی از تجهيزات فعال شبکه

6- ايجاد زير ساخت بانک اطلاعاتی MS-SQLقابل اطمينان و مهاجرت بانک های اطلاعاتی حساس راه آهن به اين بستر

7- خريد, نصب و راه اندازی سخت افزارهای مورد نياز.

قابل ذکر است که هر يک از پروژه های فوق دارای اجزای بسيطی می باشند.

در حال حاضر اين پروژه جامع، بارضايت کار فرما به انجام رسيده و در فاز پشتیبانی می باشد.


١٣:٤٧ - سه شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٨٧    /    شماره : ١٩    /    تعداد نمایش : ٣٤٠٨