يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > پارس مبنا 
 پارس مبنا
مجموعه سيستم هايي از PARS ERP است که در صورت اجراي موفق و استقرار ماژولهاي آن مديران ارشد سازمان مشتري و نيز مديران پارس سيستم آمادگي سازمان را براي استقرار ساير ماژولها ERP دقيق تر محک مي زنند و ريسک سرمايه گزاري کاهش داده و به اهداف زير دست مي يابد:
  • تغيير فرهنگ سازماني
  • اصلاح و تحول در فرآيندها با اجرا فرآيندهاي استاندارد پارس مبنا
  • کسب شناخت بيشتر از فرآيندها
  • آشنا شدن با اصول و مباني ERP

حوزه تولید

مدیریت انبار
استانداردهای تولید

حوزه اطلاعات

دبيرخانه و كارتابل
مدیریت فرآیندها
برنامه ریزی کار و جلسات
کاربرگ
آرشیو اسناد

حوزه مالی

حسابداری مالی
دريافت و پرداخت
حسابداري اموال
حسابداری انبار
حسابداری خرید داخلی
حسابداري سفارشات خارجی
حسابداری فروش
حسابداری بودجه و گزارشات
حسابداری بهای تمام شده

 

 

حوزه منابع انسانی

طراحي مشاغل
نگهداشت
احکام امتیازی
حقوق و دستمزد
جذب
بهسازی:   
نظام پيشنهادات 
برنامه ریزی آموزشی  
ارزشیابی عملکرد  
تشویق و تنبیه

 

حوزه بازرگانی

مديريت خريد
مدیریت سفارشات خارجی
مدیریت فروش
قراردادها
ارزیابی پیمانکاران

 

حوزه سیستم های عمومی

اطلاعات عمومي
طبقه بندي راهنماي كدينگ
تعيين حق دسترسي
گزارش ساز