جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > همکاری با ما > درخواست نمایندگی 

 

مشاورین پارس سیستم در نظر دارد، جهت توسعه و گسترش بازار فروش نرم افزار خود، از کليه متقاضيان واجد شرايط فعال در بخش خدمات مالی، نرم افزاری و مشاوره ای جهت اخذ نمايندگي در کليه استان ها دعوت بعمل آورد.

متقاضيان اخذ نمايندگي حقوقي، در صورت دارا بودن كليه شرايط فوق، مي توانند درخواست خود را با مشخص نمودن بازار هدف و پيش بيني درآمد قابل تحصيل در سال اول فعاليت، به طور مبسوط همراه با برنامه كاری مورد نظر و رزومه کاری شرکت و پرسنل شاغل و تکمیل فرم پیوست مکتوب به اين شركت (واحد مهندسی فروش ) ارسال نمايند.

شرکت مشاورین پارس سیستم پس از دريافت مدارک فوق شرايط مربوط به اعطاي نمايندگي را بررسی خواهد کرد و در مراحل بعدي از مدير عامل شرکت براي مذاکرات تکميلي دعوت به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم براي بررسي احراز صلاحيت

 • تکميل فرم پیوست
 • درخواست کتبي نمايندگي با مهر و امضاء شرکت
 • فهرست خدماتي که شرکت ارائه مي نمايد
 • رزومه کاری شرکت و یا موسسه به همراه رزومه پرسنل

امکانات و تسهيلات نمايندگي

 • ارجاع مشتری به نزديك ترين نمايندگي محل خود
 • حمايت تبليغاتي از نمايندگي
 • معرفي نمايندگان از طريق مطبوعات
 • معرفي نمايندگان در سايت رسمي مشاورین پارس سیستم
 • حمايت از نماينده در برگزاري نمايشگاه هاي محلي
 • پشتيباني فني و راهنمايي نماينده در تمامي ساعات اداری توسط كادر فني مشاورین پارس سیستم
 • آموزش كامل به نماينده در مرکز آموزش مشاورین پارس سیستم
 • امكان واگذاري نمايندگي انحصاري
 • انتخاب سطح نمايندگي از ابتدا

مراحل عقد قرارداد نمایندگی:

 • ارائه درخواست مکتوب
 • تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز
 • بررسی مدارک توسط شرکت مشاورین پارس سیستم
 • آموزش نرم افزارها وسنجش توان فنی
 • عقد قرارداد

ملاحظات:

 • کلیه اطلاعات فوق محرمانه تلقی خواهد شد.
 • تکمیل پرشنامه و مدارک به منزله پذیرفتن نمایندگی نمی باشد.
 • شرکت مشاورین پارس سیستم پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده نتیجه را اعلام خواهد نمود.