شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > دبیرخانه و کارتابل 
دبیرخانه و کارتابل

اين سيستم فرآيند ثبت متن و مشخصات نامه‌هاي وارده داخلي، ارجاع و گردش آن در بدنه سازمان  و نهايتاً ثبت پاسخ نامه، نامه‌هاي صادره و گردش فرم هاي سازماني را به عهده دارد ودر عين حال امكان پيگيري مکاتبات را براي مديران و افراد مرتبط بصورت Paperless فراهم مي سازد.

برخي از امکانات سيستم:

1. پشتيباني از اطلاعات سازماني

 • استفاده از چارت سازماني (ساختار درختي قسمت ها)‌ از اطلاعات عمومي
 • استفاده از موسسات و شركت ها تعريف شده در سيستم هاي عمومي (اشخاص)
 • استفاده از ساختار تعريف شده به ازاي هر سمت و پست سازماني كه در سيستم طراحي مشاغل (از مجموعه سيستم هاي جامع يكپارچه) قبلاً تعريف شده اند
 • تعريف مجوز كاربران براي عمليات مربوط به اين سيستم با انجام تنظيمات مقتضي

 2. مكاتبات اداري 

 • ايجاد ( تايپ ) نامه‏هاي داخلي و صادره در واژه‏پرداز MS Word و ذخيره آن در بانك اطلاعاتي اصلي سيستم
 • حفظ، كنترل دسترسي و ويرايش آن تا هر زمان توسط مجري
 • ثبت اطلاعات فرعي مربوط به نامه مانند زبان نامه، محرمانگي و.......
 • تصويربرداري از نامه‏هاي وارده
 • ثبت اقلام اطلاعاتي اصلي نامه‏ها، از قبيل:

   - نحوه دريافت يا ارسال (دستي، پستي، DHL و ...)  
   - طبقه‏بندي (حد محرمانه بودن) و اولويت (عادي، فوري و ...) نامه  

 • استفاده از سيستم بصورت دبيرخانه متمركز يا غيرمتمركز و امكان تعريف دفاتر ثبت به ازاي هر واحد اداري
 • توليد شماره ثبت به صورت خودكار و بر اساس فرمولهاي متنوع و از قبل تعريف شده
 • ملاحظه سوابق ارجاعات انجام شده روي هر نامه
 • تعريف شروط مختلف براي انتخـاب هر زير مجموعه دلخواه از مجمـوع نامه‏هاي قابل رويـت براي هر كاربر (با استفاده از قابليت هاي استاندارد جستجو و تعيين محدوده سيستم هاي جامع يكپارچه)
 • درج امضاي الكترونيك روي متن نامه ها با استفاده از نمونه امضاي ثبت شده در اشخاص و اعمال کنترل هاي مربوط به داشتن مجوز امضا
 • رويت نامه ها توسط جانشين در صورت تعيين دسترسي لازم

3. طبقه‏بندي و بايگاني نامه‏ها 

 • تعريف سيستم طبقه‏بندي موضوعي مورد نظر براي دسته بندي نامه ها بصورت درختي
 • معرفي موقعـيت فيزيكي نامـه‏ها درمحل بايگاني به صورت درختي(به عنوان نمونه:  به تفكيك قفسه، طبـقه، زونكـن)

4. كارتابل و ارجاعات و پيگيري‏ها:
 

 • ايجاد كارتابل براي هر يك از مديران و كاركنان 
 • ارسال پيامهاي انفرادي و گروهي در سطح موسسه  
 • صدور بخشنامه، اطلاعيه و ... و ارسال آن براي پرسنل يك يا چند واحد  
 • تعريف كارها در سيستم با لحاظ مهلت ‏هاي زماني مربوطه 
 • قابليت‏هاي خاص اتوماسيون اداري
  • تفكيك نامه ها  بر اساس مراحل گردش و اقدامات انجام گرفته بر روي آنها ( بصورت "ارجاع شده"، "اقدام نهايي شده" و "بايگاني شده")
  • امکان استفاده از بازگشت اتوماتيک با کليک راست روي ارجاع و انتقال نامه مرجع به "اقدام شده"
  • امكان پيگيري كارها از داخل كارتابل و دريافت پاسخ هاي مربوطه و ارسال تذكرات لازم تا اتمام كار

5. ساير امكانات:

 • تعريف حدود دسترسي هاي خاص سيستم دبيرخانه بطور مجزا از حق دسترسي عمومي 
 • ضبط و پخش پيام هاي صوتي توسط ميكروفن و بلندگو 
 • استفاده از Scanner هاي استاندارد ( Twain ) توسط Driver هاي تحت Windows مربوطه  
 • اتصال مستقيم به سيستم آرشيواسناد ( از مجموعه سيستم هاي جامع يكپارچه ) و امكان الحاق هر نوع سند كامپيوتري ( مانند فايل هاي Excel ,Word, AutoCad و انواع فايل هاي صوتي و تصويري ) به نامه يا ارجاع موردنظر
   
 • دريافت نامه‏ها به صورت Fax  
 • تعيين اولويت ارجاعات براي افراد و تغيير علائم بر اساس اولويت ارجاعات
 • ارجاع به گروه هاي موقت تعريف شده در سازمان 
 • استفاده از قلم نوري در شرح ارجاع ها 
 • پشتيباني از حالت چند سمته و داشتن کارتابل به ازاي سمت هاي مختلف افراد
 • تفکيک ارجاعات بر اساس پروژه هاي مرتبط