چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > آرشیو اسناد 
آرشیو اسناد

اين سيستم مي‌بايد امكان ثبت، نگهداري و طبقه بندي كليه تصاوير، نقشه‌ها، صوت‌، فيلم، جـداول و عكس را داشته باشد كه از طريق برنامه‌ها و ابزارهاي ويندوز ايجاد مي شود. در عين حال امکان استفاده از اسناد در فرم هاي سيستم جامع از قبيل اطلاعات پرسنلي، سند حسابداري، فاكتورهاي فروش و خريد اطلاعات اموال، استانداردهاي توليد و دبيرخانه و كارتابل فراهم مي گردد.

برخي از امکانات سيستم:

 • تعريف اسناد مختلف، مانند: نامه، تصوير/ متن word، نقشه، تصوير/ فايل Autocad ) و طبقه بندي موضوعي آنها
 • استفاده از اسناد ثبت شده به عنوان پيوست يا مستندات در سيستم هاي دبيرخانه و کارتابل، مستندات اشخاص، کالا و ...
 • گزارش گيري از اسناد بر اساس طبقه هاي موضوعي آنها و عناوين و مقادير مشخصه هاي فني
 • ثبت اطلاعات مقادير هر يك از مشخصه‏ها براي كليه اسناد بر اساس طبقات اختصاص يافته
 • نگهداري سوابق نسخ مختلف اسناد و دسترسي به آنها و فايلهاي مربوطه در هر لحظه
 • تعريف مشخصه‏هاي اطلاعات فني براي هر طبقه از اسناد
 • ثبت اطلاعات تصويري يا OLE هر سند
 • دسترسي به اطلاعات اسناد برحسب هر يك از مشخصه‏هاي اطلاعاتي
 • تعريف محل هاي بايگاني فيزيکي اسناد
 • ثبت شماره نسخه (Version) هر يک از اسناد
 • تعريف قالب کدگذاري براي اسناد با استفاده از راهنماي کدينگ آرشيو