شنبه ١٢ آذر ١٤٠١
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > Application Server 
Application Server

مديريت سيستم ها و کاربران PARS ERP

برخي از امکانات سيستم:

  • کپي تغييرات جديد مانند BPL ها روي سـرور و به روزآوري Client ها به صورت خودکار
  • انتقال متن نامه ها و آرشــيو از پايگاه داده ها به Media و انتقال مجدد آنها به پايگاه داده ها (کمک در کم کردن حجم پايگاه داده ها)
  • قفل کردن کاربران توسط مدير سيستم
  • کنترل کاربران فعال
  • داشتن فهرست کليه کاربران سيستم
  • KILL کردن يکي يا چند تا از کاربران توسط مديرسيستم
  • استفاده از Alarm سيستم دبيـرخانه بدون نياز به Query زدن به پايگاه داده ها و ايجاد سربار براي سرور
  • عـدم اجازه ورود برخـي يا همه کاربران به سيستم توسـط مديـرسيستم