چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مدیریت اطلاعات > گزارش ساز 
SMS Center

امكان ايجاد گزارشات متنوع و پيچيده توسط كاربران با نام فارسي جداول و حوزه‌هاي اطلاعاتي مازاد بر گزارشات استانداردي كه در سيستم ها منظور گرديده اس

برخي از امکانات سيستم:

 • انتخاب جداول مجازي ساده و يا تركيبي
 • ايجاد و ثبت گزارشات جديد توسط كاربران
 • تعريف قالب گزارش با استفاده از باندهاي متنوع مثل جزئيات، سزبرگ، خلاصه و ...
 • درج اطلاعات سيستمي از قبيل: ساعت، تاريخ شمسي و ميلادي و .... در گزارشات
 • انتقال گزارشات توليد شده از يك بانك اطلاعاتي به بانك اطلاعاتي ديگر
 • تعـريف شـرط برروي حـوزه‌هاي اطـلاعاتي گزارشات
 • تعريف ترتـيب هاي متعـدد بر روي حوزه هاي اطلاعاتي گزارشات مورد نظر
 • ثبت گزارش تعريف شده براي استفاده هاي بعدي بصورت Read only براي استفاده ساير کاربران
 •  تعريف گزارش از طريق راهنماي قدم به قدم سيستم (Wizard)
 • تعيين حق دسترسي استفاده از منابع اطلاعاتي براي كاربران توسط مدير سيستم
 • تعريف خصوصيات حوزه هاي چاپ از قبيل فونت، اندازه، ‌رنگ
 • دريافـت خـروجي با فـرمت Excel ، HTML، Word
 • درج تصـاوير موجـود در بانک اطلاعـاتي درگـزارشات
 • چاپ گزارشات از طريق استانداردهاي ويندوز
 • درج تصاوير در گزارش
 • درج نمودارهاي گراف در گزارش
 • جدول‌كشي در گزارشات
 • تعريف فرمول هاي مختلف در گزارشات
 • تعريف tگروه بندي