جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
صفحه اصلی > محصولات > PARS ERP > سیستم های PARS ERP > مديريت منابع انسانی 
منابع انسانی

امروزه شاهد تغييرات اساسى و سريع در جوامع و سازمان ها هستيم. اين تغييرات در ابعاد مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، توانايى ها و تمايل انسان ها و تكنولوژى مى باشد. محققان و مديران جوامع و سازمان هاى پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه مهم ترين عامل مؤثر در تغييرات و رشد و توسعه سازمان ها برنامه ريزى و آموزش و بهبود توانايى هاى نيروى انسانى و توسعه فرهنگ جامعه و سازمان هاى آن است، در واقع نيروى انسانى عاملى استراتژيك تلقى مى شود.

براين اساس مديريت منابع انسانى كه در گذشته نه چندان دور اهميت چندانى براى آن قايل نبودند، امروزه به عنوان مهم ترين دانش در سازمان ها و مجموعه مهارت هاى مديران در نظر گرفته مى شود. دانش مديريت منابع انسانى در كشور جمهورى اسلامى ايران به لحاظ اين كه رشد و تعالى انسان ها به عنوان مهم ترين هدف برشمرده مى شود از اهميت فراواني برخوردار است. طبيعي ا ست که هر بنگاه اقتصادي مي کوشد تا با استفاده بهينه از منابع خود در مسير رسيدن به اهداف حرکت کند.

توجه به منابع انساني برابر است با، توجه به انگيزش، نگهداشت و بهره وري ايشان. به کار گرفتن نيروهاي مناسب و ارزيابي درست و اصولي ايشان، خود باعث خواهد شد که منابع بهتر و ارزنده تری به کار گرفته شوند و طبعاً با مديريت صحيح مي توان بالاترين کارآيي و بهره وري را از اين منابع انتظار داشت. استفاده از راهکارهايي براي مقايسه پرسشنامه هاي استخدامي بصورت يکپارچه و يکجا؛ ثبت اطلاعات انواع آزمون هاي استخدامي, اعم از شفاهي و کتبي همه و همه درراستاي انتخاب بهتر و مناسبتر اين منابع است. تنها انتخاب منابع نيست که نقش اساسي در سازمانها بازي مي کند. پس از انتخاب هر منبعي بايد به چگونگي نگهداشت آن يعني ايجاد انگيزش کاري، بالا بردن بهره وري و درعين حال کسب رضايتمندي ايشان توجه کرد.

طرحهاي مطرح امروز مانند طرح طبقه بندي مشاغل، نظام هماهنگ و خدمات کشوري همه در جهت توجه درست به نيروي انساني و ايجاد امکاني براي توجه به مزيتها و شرايط و سوابق ايشان است. راهکارهايي چون محاسبه "امتيازات" پارامتريک علاوه بر اينکه امکان محاسبه اين مزايا را بدون دخالت خطاهاي انساني يا سليقه اي موردي فراهم مي کند، با محاسبات اتوماتيک زمان بسياري براي ارزشمندترين منبع يعني همان نيروي انساني صرفه جويي مي کند. لذا از چندين جنبه براي ما کاهش هزينه هاي انساني همراه خواهد داشت.  در دنياي امروز بر همه آشکار است که زمان عاملي اساسي در کاهش يا افزايش هزينه هاي سازمان به شمار مي آيد. بنابراين با حذف امور محاسباتي وقت گير کنترلهاي مداوم و جلوگيري از برگشت مکرر کارها، مي توان علاوه بر بالا بردن رضايتمندي کارکنان در انجام صحيح کار، هزينه ها را به نحو قابل قبولي مديريت کرد و اينها همه از فوائد استفاده از راهکارهاي مکانيزه منابع انساني است. عدم رکود نيروي انساني در بهره وري ايشان موثر است.

در عين حال طبيعت روح انسانها به نوعي است که نياز به رشد و تعالي دارد، بنابراين توجه به رشد و يادگيري ايشان اهميت بسزايي دارد. هميشه در سازمان های خود شرايطي را ديده ايم که افراد به دوره هايي اعزام شده اند که ارتباط به جايگاه شغلي ايشان نداشته است. ما در جايگاه بنگاه اقتصادي به دنبال استفاده  بهينه از منابع خود هستيم بنابراين بهترين راه حل اين است که با استفاده از راهکارهاي برنامه ريزي آموزشي تشخيص آموزشهاي مورد نياز را به عهده سيستم بگذاريم تا با استفاده از شرايط احراز شغلي و سوابق واقعي افراد، نيازهاي آموزشي واقعی افراد را تشخيص دهد.